• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
         ติดต่อฝ่ายขาย 091 493 6965, 090 236 2456
Q:               ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมต้องลงทุนซื้อเครื่อง Server หรือไม่และต้องมีอะไรบ้างถึงจะเริ่มต้นใช้โปรแกรมProperty                    Online  Management นี้ได้


A:               ลูกค้าไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่อง Server เพียงแค่ลูกค้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ก็สามารถ                    เริ่มต้นใช้โปรแกรม Property Online Management นี้ได้แล้ว

Q:               เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ต้องมีคุณสมบัติของตัวเครื่องเป็นอย่างไร

A:               ปรกติถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นสามารถใช้งาน MS Office(Word,Excel) ได้ก็ใช้โปรแกรม Property Online                    Management นี้ได้หรือถ้าต้องการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ คุณสมบัติพื้นฐานของเครื่องก็คือ Ram 512 MB,                    Window 98 ,Window XP หรือสูงกว่านั้น


Q:               ถ้าลูกค้าตัดสินใจจะเริ่มใช้โปรแกรมต้องทำอย่างไร และเงื่อนไขการจ่ายเงิน เป็นอย่างไร


A:               ลูกค้าที่ตกลงจะใช้โปรแกรม สามารถโทรมาที่ Call Center 085-248-633      เพื่อเปิดการใช้งานโปรแกรมและ
                  จะมีเจ้าหน้าที่ไปสอนการใช้งานและติดตั้ง โปรแกรมให้    ในวันเวลาที่ตกลงกันกับทางลูกค้า ส่วนการเก็บเงินจะมี
                  บิลเรียกเก็บเงินค่าเช่าใช้โปรแกรม สัญญาการใช้โปรแกรม เป็นแบบรายปี จะมีการเรียกเก็บเงินค่าเช่า
                  โปรแกรมทุกๆปีที่ลูกค้ายังใช้โปรแกรมอยู่


Q:              โปรแกรม Property Online Management เหมาะกับธุรกิจ หรือกิจการแบบไหน


A:               เหมาะกับลูกค้ากลุ่มที่เป็นนิติบุลคลบ้าน อาคารชุด คอนโดมิเนียม หรือบริษัทบริหารนิติบุลคล และอาคารให้เช่า                   อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า เต้นท์รถให้เช่า ธุรกิจร้านค้าให้เช่า


Q:              ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าติดไวรัสข้อมูลภายในโปรแกรมจะหายไหม


A:              ไม่หายเนื่องจากเครื่องของลูกค้าเป็นเครื่องลูกโปรแกรมออกแบบมาให้เก็บ ข้อมูลไว้ที่เครื่องแม่(Server)ลูกค้าจึง
                  ไม่ต้องกังวลกับปัญหาเรื่องข้อมูล หายไปเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์พังQ:              บริการที่ทางลูกค้าจะได้รับหลังจากเริ่มใช้โปรแกรม กรณีที่ติดปัญหาการใช้งานโปรแกรมมีอย่างไรบ้าง


A:              ลูกค้าจะได้รับ คู่มือการใช้งานและVDO สอนการใช้งาน พร้อมทั้งการช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านทาง internet และระบบ                   Callcenter ที่มีพนักงานเป็นผู้ช่วยสอนการทำงานกรณีที่ต้องการให้สอนหรือช่วยเหลือ


Q:              ข้อดีของการใช้โปรแกรม Property Online Management ระบบ ออนไลด์ดีอย่างไร


A:              ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมจากที่ไหน ก็ได้ที่มี internet เข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ ทุกเวลาโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
                  การทำงาน เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้โปรแกรม         กรณีที่บริษัทบริหารนิติใช้โปรแกรม ระหว่างฝ่ายบริหารและ
                  หน้าโครงการ ข้อมูลก็จะเป็นชุดเดียวกัน โดยไม่ต้องสำรองข้อมูลจากหน้าโครงการมาที่ฝ่ายบริหาร ลดความยุ่งยาก
                  และการเสียเวลาในการทำงานQ:              เจ้าของห้อง สามารถ เข้ามาตรวจสอบข้อมูลรายการค้างจ่ายได้หรือไม่ และจะเห็นข้อมูลอะไรบ้าง


A:              เจ้าของห้อง สามารถ ล็อคอินเข้ามาในระบบเพื่อดูรายการค้างจ่ายของห้องที่ตัวเองเป็นเจ้าของได้ และสามารถ
                 เรียกดูงบการเงินที่ได้รับการอนุมัติจากกรรมการบริหารนิติได้ พร้อมทั้งเอกสารการประชุมของโครงการด้วยQ:             กรณีที่ internet ใช้งานไม่ได้ ผู้ใช้โปรแกรมจะทำงานอย่างไร


A:             สามารถนำ Report ที่ระบบออกให้มาทำการรับชำระเงิน และ ออกใบเสร็จชั่วคราวให้เจ้าของห้องได้
©Copyright in this program remains vested in Integration Service Center (Thailand) Co.,Ltd. Tel 662 917 9981-2 Fax : 662 917 9983 Customer Support 668 5248 6333, 668 4503 8661,668 4976 5111